2024. február 28. szerdaElemér
Kolozsvár >> Más város
Hajnali hírlevél >> Feliratkozás
reply.transindex.ro

NYÍLT LEVELEK

Utolsó válasz egy utolsó embernek

Hantz Péter utolsó frissítés: 2007-12-06 16:48:49

Ha a magyar tagozat vezetése a magyar oktatók döntő része által követelt önállósulás megvalósítása érdekében tevékenykedne, akkor nem lenne szükség a BKB-ra.
Utoljára válaszolok Magyari Tivadarnak, a BBTE magyar tagozata hivatalos, ámde méltatlan vezetőjének Méltóságomon alulinak tartanám, hogy hosszabb levelezésbe bocsátkozzak egy olyan emberrel, aki tényekre hazugságokkal, jobbik esetben pedig “csak” mellébeszéléssel válaszol. Ezen felül pedig időm sincs Magyarira.

a levélváltás eddig:
>> Magyari Tivadar: Loptunk, aztán hazudtunk. Válasz Hantz Péternek >>
>> Hantz Péter: Van itt egy rektorhelyettes, aki hazudik >>
>> Magyari Tivadar: A BKB-re hallgatva a román diákok nem dohányoznak a bentlakásban >>


Milyen ember az, aki miután rajtakapják, hogy hazudik, hamis módon a tanárkollegákra hivatkozva szeretné feledtetni, amit cáfolni nem tud: a hazugság tényét?! Ilyen vezetőt érdemelnek az egyetemi oktatók? Ilyet érdemel az a magyar tagozat, amely egy százötven éves hagyomány letéteményese? Ilyet érdemel az erdélyi magyarság? Nyilván nem.

Magyari nem méltó a tisztére. Bizonyítványát önmaga állította ki. Azzal, hogy hazudott. Azzal, hogy engedi, hogy más célokra fordítsák a magyar tagozat pénzét. Azzal, hogy az egyetem mai, a román oktatók jelentős része által sem elfogadott vezetősége irányában megnyilvánuló túlbuzgóságában nem ismer sem embert, sem szabályt, és még azt is elfeledi, ami szakterülete volna:


az újságírás törvényeit.


Két dühös levelében is azzal vádolta a BKB-t, hogy “felfuttatta magát” a sajtóban, és mérgezi a BBTE-n levő eszményi légkört. Abban bízva, hogy egy százszor ismételt hazugság igazsággá válik, lépten-nyomon hangoztatja – konkrétumok nélkül –, hogy a magyar oktatók “úgy fogalmaznak”, hogy nem kérnek a BKB-ból.

Ha Magyari értene a média világához, nem írna le akkora butaságot, hogy néhány tucatnyi oktatóból és diákból álló csoport úgy “fel tudja magát futtatni”, hogy az cikkek sorát eredményezi még a nyugat-európai sajtóban is. A közvélemény nem a BKB-t, hanem a BBTE-n tapasztalható tragikomikus helyzetet követte és követi figyelemmel. Stílusfordulatokkal nem lehet feledtetni az igazságot: a BKB által elmondottakra Csíkszeredától Brüsszelig sokan odafigyelnek, akik fontosnak tartják hogy Európa egyik legjelentősebb kisebbsége rendelkezzék azokkal a jogokkal, amelyeket más nemzeti közösségek már régen kivívtak maguknak.

A BBTE-n tapasztalható légkör távolról sem olyan ideális, amilyennek azt Magyari lefesteni próbálja. A magyar oktatók küzdöttek, és tovább küzdenek a magyar karok létrehozásáért: a BKB legutóbbi aláírásgyűjtő akcióját az érintett tanárok több, mint 83%-a aláírásával támogatta. Az oktatói levelező listán is Magyari eltávolításának esélyeit latolgató levelek keringenek. Idéznék Jakab Attila felhívásából:

“Ha most engedik, hogy a csucsuják, szamosközik, vinczemáriák, nagylászlók megmaradjanak a vezetõségben, hosszú ideig lehetõséget kapnak a tájba simuló, mindennel elégedett magyar vezetõk. […] [Magyari] belemerevíti a magyar felsõoktatást egy státus quóba. Ez a közös román-magyar egyetem modellje. Tehát õt nem szabad újraválasztani! Vissza kell adni a vezetést lehetõleg azoknak, akik eleve átmenetinek tekintik a jelenlegi állapotokat, akik bármikor készek a mostani gépezetet leállítani, akkor is, ha ez kockázatokkal jár is.”


Azt hiszem, a fentebbiekből nyilvánvaló, kikből és miből van elegük a magyar oktatóknak.

Ha a magyar tagozat vezetése a magyar oktatók döntő része által követelt önállósulás megvalósítása érdekében tevékenykedne, akkor nem lenne szükség a BKB-ra. Ezúton is biztosítanám volt kollegáimat, hogy a BKB az önálló Bolyai Egyetem újraindításáig folytatja a küzdelmet. Miközben BBTE vezetői “józan ésszel és tiszta lélekkel” furikáznak a soktízezer eurós luxusautókban, és kígyót-békát kiáltanak a szavukat felemelő tanárokra, legyenek azok az Echinox egyetemi folyóirat fiatal román szerkesztői, a vagy a BKB vezetői.

Hantz Péter
posztdoktori ösztöndíjas,
Európai Molekuláris Biológiai LaboratóriumPs. Nemrég kaptam a hírt, hogy pert nyertem a BBTE ellen. A bíróság kimondta, hogy semmis az Etikai Bizottság engem elmarasztaló döntése. Magyari az elmúlt hetekben hasonló vádakkal mocskolt, mint egykoron az Etikai Bizottság.

(Az alcímezést a szerkesztőség végezte)