2022. január 28. péntekKároly, Karola
Kolozsvár >> Más város
Hajnali hírlevél >> Feliratkozás
reply.transindex.ro

OLVASÓI LEVÉL

EMEF alulnézetből

Borboly Csaba utolsó frissítés: 2010-01-15 14:50:29

"A múlt hét végén sor került az EMEF ülésére, amelyen az RMDSZ kormányzati szerepvállalása mellett, vagy azzal összefüggésben ismét a székelyföldi helyzet volt a téma."

A múlt hét végén sor került az EMEF ülésére, amelyen az RMDSZ kormányzati szerepvállalása mellett, vagy azzal összefüggésben ismét a székelyföldi helyzet volt a téma.

***

Székely politikusként egyfelől megelégedéssel tölt ez el, hisz azt bizonyítja, folyamatosan felértékelődik a térség, amelynek felemelkedéséért sokat dolgoznak az itt élők. Másfelől viszont hiányérzetem is támad, hisz más térségekre mintha kevesebb figyelem szegeződne az EMEF-ben.

Pedig ha valahova figyelnie kellene a Fórumnak, akkor az nem Székelyföld, hanem a szórvány. Mert magyarnak lenni, megélni a magyarságot, annak minden előnyével és hátrányával, sokkal könnyebb a Székelyföldön mint más erdélyi térségekben. Így aztán üdvözlendőnek tartanám, ha a soron következő EMEF ülések többet foglalkoznának Temes, Arad, Beszterce, Hunyad, Máramaros, Krassó-Szörény, Szeben, Brassó megyékkel és kicsinkét kevesebbet Hargita, Maros és Kovászna megyékkel.

***

Az utóbbi évek választásai bebizonyították, hogy a szórványban folyamatosan csökken a magyar pártokra, jelöltekre leadott, magyar lakossághoz viszonyított szavazatok száma, szemben Hargita és Kovászna megyékkel. Temes megyében például nincs is képviselete az ottani magyarságnak sem a temesvári önkormányzatban, sem a megyei tanácsban, noha az ottani magyarság számaránya ezt megengedné. Így nem alaptalan kijelenteni, hogy az összmagyar politizálásnak és összefogásnak kiváló terepe lehetne mondjuk Temes megye, már csak azért is mert az EMNT jó pár prominensét számos szál köti a Béga partjához.

Ahhoz, hogy az ottani magyarság megint képviselettel rendelkezzen helyi és megyei szinten, valós magyar közéleti szolidaritásra, valós összedolgozásra lenne szükség, mert azt a szavazót visszahozni, aki most román pártokra szavaz, vagy elfordult a politikától sokkal nehezebb, mint azt, aki esetleg nem az egyik, hanem a másik magyar politikai formációra szavaz. Mint történik ez a Székelyföldön.

***

Egy nagy összefogás, akkor lehet erős és tartós, ha sok kis alulról induló összefogásra alapozódik. A szórvány magyar közösségek összefogásának megteremtésére kellene felhasználni azokat az erőforrásokat, amelyek jelenleg fű alatt, a sajtóban és mindenhol zajló „Székelyföld meghódítása, visszahódítása” stb. elnevezésű harcokban és játékokban egymást ma kioltják. Közösen kellene megtalálni ezekben a szórványmegyékben a Kaba Gáborokat, és támogatni, felhozni, hogy minimum az ottani magyarság számarányának megfelelő mértékben képviselhessék nemzeti közösségük érdekeit.

***

A szemléletváltás már csak azért is bölcs dolog lenne, mert amíg a cotroceni-i koccintó, Szász Jenő politikai sorsa nem dől el végérvényesen, addig Székelyföldön tartós magyar összefogás nem valósítható meg. Viszont kár lenne addig várni, amíg ez a kérdés megoldódik, most neki kellene fogni a dolgoknak, hogy a 2012-es önkormányzati választásokon visszafordíthassuk a jelentkező negatív folyamatokat. Ez lehet az, ami igazából új alapokra helyezheti az erdélyi magyar összefogást, mert a jól végzett munka gyümölcse, a kölcsönös bizalom növekedése.

S nemcsak a szórványban.


Csíkszereda, 2009. január 8.