2020. július 7. keddApollónia
Kolozsvár >> Más város
kolozsvári események >> Más város
reply.transindex.ro

SOK A KÖVETKEZETLENSÉG

Ha Xantus kényszerből jelentett, akkor miért volt olyan buzgó?

Stefano Bottoni utolsó frissítés: 2007-10-11 18:44:25

A nyilatkozat alapján nem tiszta, hogy ha Xantus nem „Bíró Ferenc”, akkor ki az? Miért nem használtak konspiratív lakást, és miért a pártnak jelentett? – kérdez Stefano Bottoni.
Néhány éve kutatom a román állambiztonsági iratokat. Mellőzni fogom az ügy erkölcsi vonatkozásait, amelyek Xantus Gábor nyilatkozata után kizárólag az érintettekre tartoznak. Történészként csupán néhány módszertani megjegyzésem lenne:

A nyilatkozat több pontjában is ellentmondásokat tartalmaz. Xantus Gábor nem azonos „Bíró Ferenccel”. Nem ott találkozott tartójával, ahol feltélezhető volt (K-lakások), és nem arról beszélt/írt/jelentett, amiről az interneten olvasható iratok tanúskodnak. Ráadásul a „Pártnak” jelentett, mivel a BM tisztjei, miután Xantus elutasította beszervezését, eltűnnek a képből.

Vegyük sorra a fenti állításokat:

1) Xantus Gábor megkérdőjelezi nemcsak a Securitate, hanem a CNSAS és Könczei Csilla állításainak hitelességét, amikor azt állítja, hamis az ellene felhozott vád, miszerint ő lenne az iratokban szereplő fedőnevű személy.

De akkor ki lenne “Bíró Ferenc”? Egy másik, azokban az években éppen a kolozsvári mozgalmat különös figyelemmel kísérő magyar nemzetiségű, a bukaresti magyar adásnak dolgozó operatőr/riporter? A “két ügynök” létezéséről szóló állítás


rendkívül logikai bukfenc.

2) Xantus Gábor szerint nem a belügyminisztériumnak, hanem kizárólag az Román Kommunista Párt, az RKP illetékesének tett jelentést. Az iratokat azonban nem a Párt, hanem a Kolozs megyei állambiztonság termelte, hatáskörükhöz tartozott a kolozsvári táncház (de Szék község és az egyik kolozsvári gimnázium felügyelete is): itt valóban több alosztály, valamit a központ és a periféria jól összehangolt, eredményes műveletéről van szó.

A Párt illetékesei, ha beszélgetésre is hívták az érintett személyt, nem adhattak volna neki semmilyen (ráadásul munkatervet és az ügynök felkészítését, kiképzését igénylő) operatív “feladatot”. Ez szigorúan a BM-hez, tehát a Securitatéhoz tartozott.

>> Könczei Csilla blogbejegyzése itt olvasható, a jelentésekkel együtt >>
>> Xantus Gábor jelentett a táncház-mozgalomról >>
>> Ki jelentett a táncház-mozgalomról? >>

Ráadásul nem fordulhatott elő, hogy a hálózati személy (főleg olyan nagyvárosban, mint Kolozsvár!) nem konspirált, védett lakásban, hanem mindenki szemeláttára a Párt székházába vagy


a Securitate parancsokságára ment volna “beszámolni”.

A K-lakás, a fokozott védettség az ügynöki munka elengedethetlen eszköze volt. Hiszen milyen ügynök az, akiről mindenki tudja/tudhatja, hogy ügynök? Ha Könczei Ádám éppen csak sejtette volna, hogy “Bíró Ferenc” jelent róla, soha nem mert volna mindarról beszélni, amiről beszélt.

3) A “beismerő” vallomásban többször szó esik az érintett ellen alkalmazott kényszerről. Valószínű, hogy ez is szerepet játszhatott a beszervezésben (a magyarországi állambiztonsági iratok kutatói “kényszerbeszervezésről” beszélnek). “Bíró Ferenc” ügynöki pályafejlődése azonban inkább szakszerűségről-túlbuzgóságról tanúskodik. “Bíró Ferenc”


nem esik az “ellenálló ügynök” kategóriába.

4) A nyilatkozat arra utal, hogy Xantus Gábort is ellenőrzés alatt tartották. Ez sajnos természetesnek számított a szovjet típusú rendszerek által működtetett állambiztonságokban: az ügynököket is titkos eszközökkel figyelhették (telefon- és szobalehallgatás, levélellenőrzés, vagy éppen az “ügynöknek ügynökkel való ellenőrzése”). A megfigyelési dosszié esetleges létezése semmiképpen nem változtat az iratokból egyértelműen kirajzolódó képből.

5) Végezetül néhány olyan közérdekűnek számító kérdést tennék fel, amire a közlemény nem adott választ:

– Mikor történt “Bíró Ferenc” beszervezése, és mikor zárták ki a hálózatbol?
– Ki volt/kik voltak a tartótisztjei? Talákozott-e velük 1989 után? Történtek-e zsarolási kísérletek?
– Milyen eligazítást/kiképzést kapott? (pl. beszélgetések céltudatos irányítására)
– Kiről/kikről jelentett Könczei Ádámon kívül? Milyen témakörben?

Üdvözlettel,

Stefano Bottoni

2007. október 11., 09:35


A fenti írás eredetileg Gáspárik Attila médiablogjának egyik kommentjeként jelent meg